کارگاه آموزشی یک روزه نکات اجرایی بتن ریزی

کارگاه آموزشی یک روزه نکات اجرایی بتن ریزی

1396/06/13

کارگاه آموزشی یک روزه نکات اجرایی بتن ریزی

کانون مهندسین بابل کارگاه آموزشی یک روزه ای را تحت عنوان "نکات اجرایی بتن ریزی" توسط دکتر محسن تدین در تاریخ 15 شهریور ماه 1396 برگزار می نماید..


 


 علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 011955042009 تماس حاصل نمایند.