پیام تسلیت بمناسبت درگذشت خواهرزاده گرامی آقای مهندس جاوید خطیبی

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت خواهرزاده گرامی آقای مهندس جاوید خطیبی

1396/12/13

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت خواهرزاده گرامی آقای مهندس جاوید خطیبی