طرح های برتر بتنی شانزدهمین همایش روز بتن سال 1397

طرح های برتر بتنی شانزدهمین همایش روز بتن سال 1397

1397/07/30

طرح های برتر بتنی شانزدهمین همایش روز بتن سال 1397

1- عنوان پروژه:  سرریز بتنی سد سردشت


شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، کارفرمای پروژه


شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، مشاور و دستگاه نظلرت پروژه


                 قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- گروه تخصصی سپاسد، پیمانکار پروژه


2- عنوان پروژه: تقاطع غیرهمسطح میدان جواد الائمه اهواز


شهرداری  اهواز، کارفرمای پروژه


مهندسین مشاور رهاد اکسین، مشاور پروژه


شرکت عمران سازه جنوب ، پیمانکار پروژه


3- عنوان پروژه: تونل و زیرگذر آرش اسفندیار - نیایش


معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ، کارفرمای پروژه


سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، مجری طرح


مهندسین مشاور سیویار ، مشاور و دستگاه نظارت پروژه


مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار، مشاور همکار


قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء- قرب نوح- موسسه حرا، پیمانکار پروژه


شرکت بتن پژوهان ایرانیان، آزمایشگاه پیمانکار


4- عنوان پروژه: اسکله کانتینری جزیره نگین  بندربوشهر


شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ، کارفرمای پروژه


مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس، مشاوره پروژه


شرکت دی، پیمانکار پروژه


شرکت پتروهیراد پارس، مشاور کارفرما