سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس ملی تونل ایران

1396/08/20

سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس ملی تونل ایران

سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس ملی تونل ایران
تونلسازی و تغییر اقلیم


تهران، هتل المپیک، 6-8 آذر ماه 1396


بهره‌گیری از آخرین پیشرفت های علمی و فن‌آوری‌های ساخت تونل و فضاهای زیرزمینی نیاز امروز کشورها در راستای رسیدن به اهداف مذکور می باشد. انجمن تونل ایران با تجربه برگزاری چندین کنفرانس علمی ملی و بین-المللی، و ارتباط با مجامع صنعتی تونل از تمامی دانشمندان، متخصصان و نخبگان علمی، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و دست‌اندرکاران صنعت تونل برای شرکت در سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران که در آذر ماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد، دعوت به عمل می آورد. این همایش با محورهای طراحی، ساخت و بهره برداری و تأکید بر نقش کلیدی فضاهای زیرزمینی در کاهش اثرات یا سازگاری با آثار تغییر اقلیم، فرصت مناسبی به منظور تبادل اطلاعات و دانش روز و نیز آشنایی با فن آوریهای جدید صنعت تونل را فراهم می سازد. برنامه این همایش شامل کارگاه های آموزشی، ارائه مقالات، برگزاری نمایشگاه تخصصی و بازدید می باشد. حضور فعال دست‌اندرکاران صنعت تونل در این کنفرانس موجب شکوفایی، ارتقاء و توسعه فناوری فضاهای زیرزمینی می‌شود.