تسلیت

تسلیت

1397/03/05

تسلیت

                                                                                                                                                                                                                              


 


انا لله و انا الیه راجعون                                                                                                             


فقدان استاد فرهیخته و با اخلاق، مرحوم دکتر علی اکبر مقصودی موجب خسران جامعه علمی کشور خواهد بود. انجمن بتن نیز این مصیبت را به جامعه بتنی کشور و خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می کند.


از درگاه یزدان پاک رحمت واسعه الهی برای عزیز سفر کرده مسألت دارد.


مراسم ختم آن استاد فقید یکشنبه مورخ 06/03/1397 از ساعت 17 الی 30/18 در مسجد طالبی در شهر کرمان برگزار خواهد شد