اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی

1395/09/03

اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران غرب برگزار میکند

دانشگاه آزاد اسلامی


واحد تهران غرب برگزار می کند


اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی در بهمن ماه 1395 برگزار می شود . این همایش با هدف گسترش دانش فنی از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی ، ارائه آخرین یافته های پژوهشی برنامه ریزی شده است . کمیته علمی کنفرانس از تمامی پژوهشگران و علاقه مندان در رشته های مهندسی دعوت می نماید مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نماید


وب سایت همایش :  NCTAE2017.WTIAU.AC.IR


دبیر خانه همایش : 22614616-021