آغاز به فعالیت هیات مدیره دور ششم انجمن بتن ایران

آغاز به فعالیت هیات مدیره دور ششم انجمن بتن ایران

1397/08/01

آغاز به فعالیت هیات مدیره دور ششم انجمن بتن ایران

چهل و هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن بتن ایران که آخرین جلسه هیات مدیره دور پنجم می باشد به طور مشترک با اعضای هیات مدیره منتخب انجمن بتن در روز دوشنبه مورخ 30/7/97 ساعت 30/17 با حضور حداکثری اعضا تشکل و تصمیمات لازم در خصوص موارد مطروحه در دستور جلسه اتخاذ شد. در پایان اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان با قبول مسئولیت، فعالیت دوره ششم خود را آغاز نمودنند.


اسامی اعضای هیات مدیره و بازرسان دوره ششم به شرح ذیل می باشد. • دکتر محسن تدین- رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران

 • دکتر محمد شکرچی زاده- عضو اصلی هیات مدیره

 • مهندس جاوید خطیبی- نائب رئیس هیات مدیره

 • مهندس مهرداد اشتری- خزانه دار

 • مهندس شایان ابی زاده- دبیر

 • دکتر علیرضا نمدمالیان- عضو اصلی هیات مدیره

 • مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی- عضو اصلی هیات مدیره

 • مهندس محسن سلحشور- عضو علی البدل هیات مدیره

 • مهندس بهتاش امیری- عضو علی البدل هیات مدیره

 • مهندس حسین فروتن مهر- عضو علی البدل هیات مدیره

 • دکتر هرمز فامیلی- بازرس اصلی

 • مهندس موسی کلهری- بازرس اصلی

 • دکتر مهدی چینی- بازرس اصلی

 • مهندس رحیم واعظی- بازرس علی البدل

 • مهندس ناصر سلمان موحدی- بازرس علی البدل